top of page
С++ Збирка Програми Објектно програмирање

Збирката е надополнување на книгата „С++ Објектно програмирање“. Таа содржи програми за задачи од Објектн–ориентираното програмирање – ООП во С++. Задачите се подредени во 7 теми и тоа: Објекти и класи, Пријатели на класа, Преклопување на оператори, Композиција на објекти, Наследување, Полиморфизам и Исклучоци.

С++ Збирка Програми Објектно програмирање

ден560,00Price
  • Ѓ. Јованчевски

  • Гоцмар, Скопје 2018

bottom of page