top of page

Работа

2007 - 2017
Редовен професор, Факултет за компјутерска техника и информатика, Универзитет „Американ Колеџ“ - Скопје

          2007 - 2014 
          Декан

2004 - 2007

Редовен професор, Природно-математички факултет, Универзитет  „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

1999 - 2004

Вонреден професор, Природно-математички факултет, Универзитет  „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

1994 - 1999

Доцент, Природно-математички факултет, Универзитет  „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

1987 - 1994

Асистент по информатика, Природно-математички факултет, Универзитет  „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

1981 - 1987

Помлад асистент по математика, Математички факултет, Универзитет  „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

Хонорарно

2008 - 2010

Факултет за администрација и менаџмент на информациски системи, Универзитет  „Св. Климент Охридски“ - Битола

1995 - 1998

Ветеринарен факултет, Универзитет  „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

Педагошки факултет во Штип, Универзитет  „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

Педагошки факултет, Универзитет  „Св. Климент Охридски“ - Битола

Виша медицинска школа, Универзитет  „Св. Климент Охридски“ - Битола

Други активности

2007 - 2008

Претседател на Нардодна техника на Македонија

2004, 2003, 1997, 1996

Водач на македонската екипа на Интернационална олимпијада по информатика - ИОИ

2001 - 2004

Основач и прв претседател на Здружение на информатичари на Македонија

2000 - 2006

Претседател на Комисија за полагање стручни испити по информатика за професори-приправници во средните и основните училишта во Р.Македонија

1999 - 2001

Раководител на Завод за програмско инженерство при Институт за Информатика на ПМФ

1997 - 2000

Член на Совет на МАРНЕТ, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

1994 - 1998

Член на Комисија за наставни планови по информатика за средно образование

1993 - 1998

Претседател на Комисија по информатика во Републички смотри на млади истражувачи

1993 - 1997

Претседател на Комисија за натпревари по информатика, Сојуз на математичари и информатичари на Р.Македонија

1990 - 1998

Претседател на Комисија по информатика, Сојуз на математичари и информатичари на Р.Македонија 

1990 - 1992

Уредник по информатика во списанието „Сигма“, Сојуз на математичари и информатичари на Р.Македонија 

1985 - 2005

Предавач на повеќе од 15 семинари за професорите по информатика во средните училишта, Министерство за образование на Р.Македонија

bottom of page