top of page
С++ Збирка Алгоритми и Програми

Збирката е е наменета за ученици и студенти кои прв пат изучуваат алгоритми и програмирање во С++. Збирката содржи задачи класифицирани по групи, а има и решени и само поставени. За некои задачи е поставен е само алгоритмот и се препорачува читателот сам да напише програма.

С++ Збирка Алгоритми и Програми

ден400,00Price
  • Ѓ. Јованчевски, М. Јованов, Н. Ацковска

  • Гоцмар, Скопје 2017

bottom of page