top of page
Пајтон Збирка програми  / Python Programming Workbook

Збиркава содржи решенија на Задачите за вежбањe од книгата „Пајтон програмирање /  Python programming“. За секоја задача  (ако сметаме дека е потребно) е ставено објаснување како да се реши, односно кој алгоритам да се примени. Збиркава содржи решенија и на задачите од објектно ориентираното програмирање. На крајот на збиркава се ставени задачи за самостојно решавање. 

Пајтон Збирка програми / Python Programming Workbook

ден700,00Price
  • Ѓорѓи Јованчевски

  • Скопје 2024

bottom of page