top of page
С++ Програмирање за почетници

Книгата е наменета за секој што сака да се запознае со основите за програмирање преку програмскиот јазик С++, на наједноставни примери. Материјалот е изложен кратко и концизно, а е обработен преку следниве поглавја: Алгоритми и програми, Околина за програмирање, Елементи на јазикот С++, Контролни структури за избор и за повторување. Вториот дел на книгата содржи збирка со решени и поставени задачи, организирани според поглавјата.

С++ Програмирање за почетници

ден0,00Price
  • Ѓ.Јованчевски, Б.Стојчевска, Н.Ацковска, М.Јованов

     

bottom of page