top of page
Основи на програмирање, учебник за II година електротехничка струка

Учебников претставува почетен курс за изучување на прог­ра­мирањето. Тој ги опфаќa основите на алгоритамското изразување на проблемите,  преку посебен псевдојазик на македонски јазик, како и кодирањето на алгоритмите во програмскиот јазик С++.

            Учебникот е усогласен со Наставната програма за предметот „Основи на програмирање“, за II година електротехничка струка. 

Основи на програмирање, учебник за II година електротехничка струка

ден0,00Price
  • Ѓ.Јованчевски, С.Николовска

  • МОН, Скопје 2023

bottom of page