Програмски јазици, учебник за IV година гимназиско образование

Учебникот е дополнет у;ебник од 2004 година, наменет за учениците кои продолжуваат со изучување на програмирањето преку програмскиот јазик  Pascal. Тие се запознаваат со математичката логика, концептите на програмските јазици, подалгоритмите и потпрограмите, повеќеиндексни структури, датотеки, компјутерска графика и со основите на објектното програмирање.

Програмски јазици, учебник за IV година гимназиско образование

ден0,00Price
  • Ѓ.Јованчевски, Р.Стојова

  • Гоцмар, Скопје 2009