top of page
Вовед во програмирање, универзитетски учебник

Учебников е наменет за студентите од I година на ФИНКИ, кои почнуваат со изучување на програмирањето преку програмскиот јазик С++. Тој во целост ја следи и ја покрива наставната програма за предметот Структурирано програмирање од прва година. Учебникот е плод на богатото долгогодишно искуство на авторите во пренесување на вештините за програ­мирање.

Вовед во програмирање, универзитетски учебник

ден0,00Price
  • М.Јованов, Ѓ.Јованчевски

  • Универзитет „Св. Кирил и Методиј', Скопје 2024

bottom of page